PGB

School en het schoolwerk doen een beroep op vaardigheden van leerlingen die soms nog onvoldoende ontwikkeld zijn. Hierdoor kunnen knelpunten ontstaan. Omdat het vaak gaat om vaardigheden die ook in het leven buiten school nodig zijn biedt hulp bij het huiswerk bij uitstek een concrete en praktische invalshoek waarbij de begeleiding uiteindelijk veel verder reikt dan die bij het huiswerk. Hierdoor is de begeleiding ook bewezen geschikt voor leerlingen die door een beperking of ziekte extra zorg en aandacht nodig hebben.

Omdat elk kind huiswerk heeft en het ‘normaal’ is dat je hier soms hulp bij nodig hebt ervaren leerlingen onze begeleiding als laagdrempelig. Heel veel kinderen in de klas hebben immers op de een of ander manier ondersteuning buiten school. Dit maakt het huiswerk als geen ander een praktische, concrete en prettige ingang om hulp te bieden die veel verder gaat dan schoolwerk en een kapstok biedt voor de ontwikkeling van algemene vaardigheden.

Bij Bij de Les kiezen we er uitdrukkelijk voor om te werken met vaste, professionele (opleiding HBO-SPH of WO-Pedagogiek) begeleiders met een geoefend oog. Ieder kind heeft zijn eigen begeleider die hem minimaal eens per week ziet. De leerling zit in dezelfde ruimte als de begeleider. Bij binnenkomst wordt er besproken hoe de dag verlopen is en wat er ‘s middags nog van de leerling verwacht wordt. Hierbij wordt gekeken naar de vakken, de tijdsindeling en naar wat een leerling die middag op kan brengen. De taken worden samen met de leerling gepland zodat er steeds een goede verdeling van de gevraagde inspanning is. Door zelf te ervaren hoeveel tijd nodig is voor een bepaalde taak en wat deze vraagt ontstaat als vanzelf overzicht en inzicht in de eigen kwaliteiten en leerpunten. Leerlingen ervaren al snel dat ze er niet alleen voor staan terwijl ze tegelijk uitgedaagd worden zoveel mogelijk zelf te doen.

De begeleider observeert de leerling tijdens het werken waardoor aspecten als concentratie, het al dan niet vragen stellen en de structuur van het maken en leren van huiswerk gezien worden. Door het contact met de vaste begeleider ontstaat een vertrouwensband die van grote waarde is voor de begeleiding. Door dit vertrouwen en de rust is er een lage drempel en alle tijd om te bespreken wat lastig is. Dat kan natuurlijk gaan over vakinhoudelijke vragen, maar veel vaker ook over contacten met leerkrachten die stroef verlopen, een samenwerkingsopdracht met medescholieren die voor problemen zorgt of over strijd thuis (al dan niet met betrekking tot schoolwerk) of bijvoorbeeld het geworstel met planning, overzicht en structuur.

Tussen het studeren door en aan het eind van de dag worden observaties ontspannen aan leerling en ouders teruggekoppeld. Zo weten ook de ouders hoe de dag verliep, welke stappen zijn gezet en waar nog aan gewerkt zal worden. Doordat iedereen op een lijn zit en de taken duidelijk verdeeld zijn (we spreken nagenoeg altijd af dat de verantwoordelijkheid voor het schoolwerk na aanmelding bij ons en bij de leerling ligt) gaat het leren makkelijker en zijn er minder fricties.  

De leerling krijgt hulp waar nodig maar vooral handvatten om de situatie zelf de baas te kunnen. Door te leren waar de individuele kwaliteiten en leerpunten liggen en deze rustig te bespreken bereiken we het doel dat onze leerlingen geleidelijk de verschillende vaardigheden ontwikkelen waardoor ze groeien naar meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen. 

Vanzelfsprekend hoort overleg met andere bij de leerling betrokken instanties en professionals evenals het uitbrengen van verslag tot onze mogelijkheden. We denken graag met u mee om onze mogelijkheden met u te inventariseren.

Onze begeleiding wordt niet standaard vergoed vanuit het PGB maar als na overleg blijkt dat onze begeleiding van duidelijke meerwaarde kan zijn voor uw zoon of dochter maken we ons sterk om goedkeuring te krijgen voor deze vergoeding.

Tevens kunnen we u bijstaan in de aanvraag van een PGB om onze begeleiding te financieren.