Nuttige links

Nuttige links

Een aantal nuttige links die uw en uw kind kunnen raadplegen

bijdeles.wrts.nl hier kun je al onze lijsten, inclusief oefenmateriaal overnemen

copaki.nl van je faalangst af! (lees hier meer)

cambiumned.nl oefenen Nederlandse spelling en grammatica

topomania.net oefenen topo

biologiepagina.nl alles over Biologie

math4all.nl pagina met Wiskunde-materiaal

beterrekenen.nl hier kun je je gratis abonneren op een dagelijkse portie sommen

beterspellen.nl hier kun je je gratis abonneren op een dagelijkse portie spellingsopdrachten

eFaqt.nl een nieuwe site die je kan helpen om teksten goed te lezen en te begrijpen