AVG en uw privacy

 

 

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om, daar kunt u natuurlijk van op aan.

We ontkomen er echter niet aan om een aantal gegevens van u en uw kinderen vast te leggen.

Dit gaat met name om:

  • NAW gegevens.
  • Mailadressen.
  • Geboortedatum van uw zoon/dochter.
  • Inloggegevens van Magister.
  • Uw rekeningnummer in het geval dat u een machtiging afgeeft.

De afgegeven machtiging wordt door ons off-line bewaard omdat de bank dit van ons vraagt.

Wij verstrekken nooit gegevens aan derden.

We werken met Homi voor de begeleiding van onze leerlingen  en met Reeleezee voor onze administratie. Op beide sites zijn de gegevens beveiligd met een wachtwoord. De begeleiders hebben toegang tot de gegevens in Homi.

Nancy-Els de Jonge en Lia Grift, de accountant, hebben toegang tot Reeleezee.

 

Rapporten of andere informatie die u aan ons verstrekt worden direct na het lezen teruggegeven.

We nemen geen foto’s van uw zoon of dochter tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Vanzelfsprekend worden al uw gegevens op uw verzoek door ons gewist.