Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding

Hoe werkt huiswerkbegeleiding? Op de afgesproken dagen komt uw kind meteen uit school bij ons, en vertelt rustig over de afgelopen dag. Iets te drinken en wat lekkers staan klaar.

Samen met de vaste begeleider bekijkt hij wat er gebeuren moet. De planning voor die middag wordt gemaakt. Natuurlijk kijken we hierbij naar al het huiswerk dat is opgegeven, zodat met elke taak tijdig begonnen wordt. 

Uw zoon/dochter gaat nu rustig zelf aan de slag. De vaste begeleider is steeds in dezelfde ruimte aanwezig en ziet hoe uw kind werkt en of het leren lukt. Ze geeft tips en aanwijzingen om het leren soepel te laten verlopen. Uw kind leert op deze manier de eigen leerstijl ontdekken en hóe hij het beste kan leren. Dit is een individueel proces dat tijd en aandacht vraagt. Elk kind is immers anders en wat voor de een werkt, kan voor de ander juist niet werken. Samen zoeken naar wat werkt, is de belangrijkste bouwsteen van onze aanpak.

Het leren gaat zo gaandeweg steeds efficiënter en makkelijker. Leren leren geeft zelfvertrouwen en maakt dat leerlingen weer plezier beleven aan leren. Vanaf dag één is er bovendien weer rust in huis. U en uw kind weten immers dat alles af is.

Ons contact met u is intensief. Aan het eind van de dag ontvangt u een mailtje met een kort verslag van die dag en regelmatig bespreken we de begeleiding van uw zoon of dochter met u.

 

Contactmomenten

Omdat het essentieel is dat onze begeleiding naadloos aansluit bij wat er op school gebeurt en bij uw aanpak thuis hebben we heel regelmatig contact met alle betrokken partijen.

We informeren de mentor dat uw kind door ons begeleid wordt en hebben contact met leraren indien daar aanleiding toe is. In voorkomende gevallen kunnen wij ons steentje bijdragen in contacten en gesprekken met school. U wordt als ouder zoals gezegd dagelijks op de hoogte gehouden door een mailtje, maar we spreken ook regelmatig af om samen te bespreken hoe het gaat en bellen u als er bijzonderheden zijn. In de tijd dat uw kind bij ons is weet u zich gesteund door een professionele partij die aan uw kant staat en helpt wanneer het soms lastig is.

Begeleiding

Onze begeleiding is steeds positief en resultaatgericht. We helpen leerlingen het zélf te doen. Staan naast ze, ook wanneer het lastig is. Zijn duidelijk maar bieden altijd perspectief. Daardoor krijgen ze (weer) vertrouwen in eigen kunnen en pikken ze de draad makkelijk zelf weer op. Leerlingen zijn blij met onze liefdevolle duidelijkheid en de rustige, ontspannen sfeer. Behaalde resultaten maken dat ze weer plezier krijgen in leren. Elk kind heeft een eigen begeleider die zijn ontwikkeling op de voet volgt en weet wat er speelt. 

Natuurlijk is er ook voldoende aandacht voor de inhoudelijke uitleg van wat lastig is, of dat nu gaat over de talen, de exacte vakken of over bijvoorbeeld Geschiedenis. Deze uitleg is vanzelfsprekend bij het lesgeld inbegrepen. 

Wij denken heel graag met u mee over de hulp die u voor uw kind zoekt. We nemen uitgebreid en geheel vrijblijvend de tijd om met u mee te denken.

Kijk ook eens op de site van Nans; daar vindt u producten speciaal voor u als ouder. We snappen namelijk heel goed dat de middelbare schooltijd ouders soms voor grote uitdagingen stelt. (www.nans.nl)

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of wilt u uw kind aanmelden?