Joëllen Jagersma

Joëllen Jagersma

Door mijn studie Pedagogische Wetenschappen weet ik veel over jongeren; hoe zij zich ontwikkelen en waar zij mee kunnen worstelen. Ook weet ik door mijn studie welke benaderingen toegepast kunnen worden om met jongeren in contact te komen en ze te begeleiden.

Door leerlingen voor vol aan te zien, ze te erkennen en positief te benaderen, ze te motiveren en te stimuleren, zonder het werk van ze over te nemen, wil ik leerlingen laten zien dat ze tot veel meer in staat zijn dan dat ze wellicht zelf denken. Hierbij is het belangrijk dat uitdagingen niet uit de weg worden gegaan, dat tegenslagen worden overwonnen en dat door fouten maken geleerd wordt. Zodoende zullen leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen en zelfstandiger worden, iets wat heel belangrijk is voor het hele verdere leven.

Naast dat ik leerlingen begeleid en coach kan ik ze ook vakinhoudelijk helpen met vakken als scheikunde, natuurkunde, biologie en economie.