Bij de Les | Huiswerkbegeleiding Ermelo Informatie-avond burn-outpreventie scholieren - Bij de Les | Huiswerkbegeleiding Ermelo

Op 19 juni organiseert Bij de Les een gratis informatie-avond over het voorkomen van een burn-out bij scholieren.

In onze praktijk zien we helaas maar al te vaak leerlingen die zo druk met school zijn dat plezier en gewoon ontspannen vrije tijd er bijna bij inschieten. Media signaleren landelijk een trend van een toenemend aantal jonge mensen die vastlopen door een burn-out of overspannenheid. Wij willen daarom ouders helpen signalen te herkennen bij hun zoon of dochter en hier adequaat op leren te reageren.
De avond is bedoeld voor ouders van leerlingen die overijverig met hun schoolwerk bezig zijn. Wij delen op deze avond onze kennis en ervaring over dit onderwerp zodat ouders weten waar ze op moeten letten, hoe ze het beste om kunnen gaan met hun kind als bepaalde signalen zich voordoen, en wanneer ze hulp in moeten schakelen om erger te voorkomen.

Kinder- en jeugdpsychologe Wynie van de Berg (www.kenjpsychologe.nl) zal de psychologische kenmerken die het risico op een burn-out verhogen bespreken en het belang van tijdige herkenning onderstrepen.

Wij hebben in de loop van de jaren veel gewerkt met jongeren voor wie het werken voor school een normale, ontspannen jeugd eigenlijk in de weg staat. Bovendien hebben we zelf (als moeder en dochter) direct te maken gehad met de enorm heftige gevolgen van het te laat onderkennen van dit probleem.
We zijn dus bevlogen om zoveel mogelijk ouders in onze regio (en later mogelijk ook daarbuiten) te helpen erger te voorkomen. Vandaar dat er aan deze avond geen kosten verbonden zijn. Iedereen is welkom en iedereen kan met de geboden informatie zelf uit de voeten.

Wanneer: 19 juni 2018 van 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur) tot 21.30

Waar: Jacob Catslaan 107, Ermelo

Prijs: de toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk. Stuur een mailtje naar info@bijdeles.nu, laat weten met hoeveel personen u komt en u ontvangt uw toegangsbewijs retour.