Bij de Les | Huiswerkbegeleiding Ermelo AVG en uw privacy - Bij de Les | Huiswerkbegeleiding Ermelo

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om, daar

kunt u natuurlijk van op aan.

We ontkomen er echter niet aan om een aantal gegevens van u en uw

kinderen vast te leggen.

Dit gaat met name om NAW-gegevens, mailadressen, geboortedatum van

uw zoon of dochter, diens inloggegevens van Magister en uw rekeningnummer

in het geval u een machtiging heeft afgegeven.

Wij verstrekken nooit gegevens aan derden.

De afgegeven machtiging wordt door ons off-line bewaard omdat de bank dit van ons vraagt.

We werken met Homi voor de begeleiding van onze leerlingen (www.homi.nu)

en met Reeleezee (www.reeleezee.nl) voor onze administratie. Op beide sites

zijn de gegevens beveiligd met een wachtwoord. De begeleiders hebben toegang

tot de gegevens in Homi, Nancy-Els de Jonge en Lia Grift, de accountant,

hebben toegang tot Reeleezee.

Rapporten of andere informatie die u aan ons verstrekt worden direct na het lezen

teruggegeven.

We nemen geen foto’s van uw zoon of dochter tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming

voor geeft.

Vanzelfsprekend worden al uw gegevens op uw verzoek door ons gewist.